KURUM DOSYA PLANI

Genel Sekreterlik

 • Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi
 • Üniversite giden evrak kayıt ve postası
 • Öğrenci ve personel konulu duyuruların  ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması
 • Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri
 • Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

 • Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülte ,Yüksekokul, Enstitü ve M.Y.O’larına makine ve techizat alımları
 • Hastane Makine ve techizat alımları
 • Kiralama işlemleri
 • Rektörlük Hizmet Alımları (Temizlik ve Özel Güvenlik)
 • Mefruşat ve Demirbaş alımları
 • Ayniyat işlemleri
 • Genel temizlik işlemlerinin takip ve kontrolü
 • Maaş tahakkuk işlemleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • Üniversite internet altyapısı ve yönetimi
 • Network ve sistem yönetimi hizmeti
 • Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti
 • Web teknolojileri, web tasarım hizmeti
 • Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyan yazılımları)
 • Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Mevzuat ile ilgili bilgiler birimin web sayfasında yer almaktadır.

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

 • Üniversitemize bağlı birimlerin ayrılan ödenek dahilinde keşiflerin hazırlanması, ihale edilmesi, kontrollerin yapılması, geçici ve kesin kabullerin yapılması
 • Yatırım programında devam eden projelerin hazırlanması, keşiflerin çıkarılması, ihale edilmesi, kontrollerinin yapılması geçici ve kesin kabullerinin yapılması
 • Kamulaştırma işlemlerinin yapılması, gayrimenkullerin emlak beyannamelerinin verilmesi , taşınır malların kayıtlarının yapılması.
 • Birimimize ait maaşların hazırlanması
 • Rektörlük ve Bağlı Birimlerin su, elektrik, doğalgaz ve kanalizasyon arızalarının giderilmesi.
 • Rektörlük ve Bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçlarının karşılanması

Personel İşleri Daire Başkanlığı

 • Akademik ve idari atama
 • Kadro derece değişikliği
 • İdari ve adli soruşturma
 • Emeklilik işlemleri
 • Görevlendirme
 • Siciller (Akademik ve İdari)
 • İzinler (Senelik,Ücretsiz, Askerlik)
 • Terfiler (Akademik ve İdari)
 • Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)
 • Personel kimlik kartları
 • Doktora ve lisans değerlendirmeleri
 • İntibak işlemleri
 • Sağlık karnesi dağıtımı
 • Yurtdışı izin onayları
 • Pasaport işlemleri
 • Hizmet belgesi
 • Asalet onayları
 • Dosya alım ve gönderimi
 • Görev süresi uzatımı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 • Genelgeler, İstatistikler, Anketler
 • Disiplin işlemleri
 • Akademik takvim
 • Formasyon
 • Oryantasyon
 • Yönetmelikler
 • Bölüm ve program açılması
 • Öğretim süreleri
 • Bölümlerin yönetimi ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ile ilgili)
 • Ana bilim dalları ile ilgili işlemler (Eğitim öğretim ili ilgili)
 • Öğrenciler ile ilgili yazışmalar
 • Başarı oranları
 • Eğitim programları ile ilgili işlemler
 • Öğrenci sayılar
 • Öğrenci kimlik kartları
 • Kayıt dondurma
 • Ders muafiyeti
 • Öğrenci kontenjanları
 • Öğrenci kayıt kabul işlemleri
 • Yatay, Dikey geçiş işlemleri
 • Ön kayıt ve özel yetenek sınavı
 • Lisans üstü öğrenci kontenjanları
 • Soruşturmalar
 • Kaydı silinen öğrenciler
 • Lisans tamamlama
 • Burs
 • Askerlik tecil işlemleri
 • Mezuniyet ile ilgili işlemler

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 • Mevzuat ile ilgili bilgiler birimin web sayfasında yer almaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 • Mevzuat ile ilgili bilgiler birimin  web sayfasında yer almaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 • Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi
 • Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma çalışma,dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarının sağlanması
 • Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması ve öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi
 • Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılması
 • Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme gelişmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi
 • Okuma salonları, öğrenci yurtları açılması
 • Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanması bu ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi
 • Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.


Hukuk Müşavirliği

 • Üniversitenin öğrenciler,diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak.


Sivil Savunma Uzmanlığı

 • Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak

DOĞRUDAN BAŞBAKANLIK

Herhangi bir kamu kurumunda aldığınız hizmetle ilgili bir sorunlar karşılaştığınızda, kamu görevlileri işinizi ihmal ettiğinde; istek, öneri ve şikyetleriniz iletmek istediğinizde BİMER'e başvurun.

 • Kamu Hizmet Standartları
 • Hizmet Envanteri
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik