KURULUŞ - AMAÇ

Kuruluşu:

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8. maddesi gereğince Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Amaç :

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, Gerçek ve Tüzel Kişilerin kurumumuza başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi veya belgeyi kanuni süresi içinde başvuranların yararına sunmaktır.

DOĞRUDAN BAŞBAKANLIK

Herhangi bir kamu kurumunda aldığınız hizmetle ilgili bir sorunlar karşılaştığınızda, kamu görevlileri işinizi ihmal ettiğinde; istek, öneri ve şikyetleriniz iletmek istediğinizde BİMER'e başvurun.

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Hizmet Envanteri
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik