BAŞVURU YAPILMA USULU

  • Bilgi edinme başvuru formu,
  • Elektronik posta,
  • Posta ve faks yolu ile yapılabilmektedir.

Not    : Bilgi Edinme başvuruları Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 9 uncu ve 10 uncu madde ki unsurları içermelidir.

9 uncu ve 10 uncu madde belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçe veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruların Cevaplandırılması:

Başvuru üzerine bilgi veya belgeye erişim süresi on beş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgenin kuruluş içindeki başka bir biriminden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim otuz iş gününde sağlanır. (bkz. Kanun m.11, yönetmelik m.20)

Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları başvuru sahibine bildirilir.

DOĞRUDAN BAŞBAKANLIK

Herhangi bir kamu kurumunda aldığınız hizmetle ilgili bir sorunlar karşılaştığınızda, kamu görevlileri işinizi ihmal ettiğinde; istek, öneri ve şikyetleriniz iletmek istediğinizde BİMER'e başvurun.

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Hizmet Envanteri
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik